Sitotoksite testi nedir ve nasıl yapılır? Terim, kelime anlamı olarak hücre ölümü olarak ifade edilmektedir.

Sitotoksite testi için 10993-5 tıbbi malzemeden oluşan biyoloji değerlendirme yapılır. Vücut dışı sitotoksisitede deneylerine tabi olacaktır. İn vitro testler için incelenen madde zoruna, maruziyet süresine bağlı olarak maddenin özütleri ile doğrudan ve difüzyon yolu ile memeli hücreleri üzerindeki toksisitelerin belirlenmesi amacı ile kullanılan bir testtir. Testlerin morfolojik olarak hücresel hasarın gözlenmesi, çeşitli ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

Sitotoksisite Testi Nasıl Yapılır?

Test uygulamaları farklı şekillerde oluyor. Doğrudan temasla ya da dolaylı yoldan temasla yapılması söz konusudur. Doğrudan temasla yapılan denetler nicel ve nitel olarak değerlendirilir. Hücreler üzerinde uygulanan test sonucunun genel morfoloji, hücrenin yüzeyden kalkması, hücre yıkımı ve membran bütünlüğündeki değişimlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Temel yöntemler;

  • MTT
  • XTT
  • Nötral kırmızı alımı NKA
  • WST-1

Yöntemlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Farklı mekanizmalar üzerinden uygulamaların olması söz konusudur. Hücre içine girme, vasatta çözünme olarak özellikler üzerinden ikiye ayrılır. Sitotoksite testi uygulamalar, bu alanda uzman olan kişiler tarafından tüm bu yöntemler göz önünde bulundurularak uygulanır. Birden fazla test uygulamalarının olmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Teknik Ekibimiz ile İletişime Geçebilirsiniz…

Test uygulamalarının yapılması, uygulama aşamasında nelere ihtiyaç duyuluyor ve sonrasında çözüm nasıl sağlanıyor gibi yanıtlara göre hareket edilebilir. Sizin için detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Hemen çözüm odaklı bakış açısı ile siz de teknik ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Yapılacak olan incelemeler, sağlıklı hareket etmeniz açısından önemlidir. Bunun için siz de hemen iletişime geçerek bu alanda memnun kalacağınız bir hizmet alabilirsiniz.

Uygunluk değerlendirme ya da test sonuçlarının okunması konusunda nitel ve nicel incelemeler olacak. Tıbbi incelemeler ve robotik sonuçlar arasından detaylı bilgilendirme yapılacak. Siz de bu alanda bilgi almak için teknik ekibimiz ile hemen iletişime geçebilirsiniz. Sorunsuz bir hizmet sizlere en iyi şekilde ulaştırılır. Çözüm odaklı bakış açısı ile gereken yapılacaktır. Sitotoksite testi yaptırmak ve bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Sistemik toksisite testleri, biyouyumluluk testlerinden biri olup özel laboratuvar ortamlarında uygulanır. Bu testin amacı, numunelerin (alınan örneklerin) toksik bir etkiye neden olma potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Akut, subkronik, subakut, kronik olmak üzere 4 farklı sistemik toksisite testinden söz edebiliriz.

Sistemik Toksisite Testi Ne İşe Yarar?

Tıbbî cihazlardan ya da kimyasal maddelerden kaynaklı olabilecek toksik etki maruziyetlerini araştırmak için kullanılır. Bu etkilere bağlı sağlık tehlikelerinin tespit edilmesinde sistemik toksisite testlerinden yararlanılır.

Bir ekipman veya bir madde toksik açıdan hangi riskleri taşıyor? İşte söz konusu testler bu sorunun cevabını verir.

Başka bir deyişle; malzemelerin, âletlerin, materyallerin pirojenik tepki üretme yetileri bu testler yardımıyla belirlenir.

Toksisite testinin ardından değerlendirme için en az 24 saat olmak üzere belli bir süre gözlem yapılması lâzımdır. Bu sürenin 48 saate çıkması mümkündür. Bazı çalışmalarda ise 3 günü bulur.

Şâyet herhangi bir toksisite belirtisine rastlanmazsa bu, cihazın ya da maddenin güvenli olduğunu gösterir.

Öte yandan sistemik toksisite testleri ISO 10993-12, ISO 10993-11 standardına uygundur.

Tüm bunların yanı sıra, ilaçların kısa ve uzun fonksiyonel veya morfolojik yan etkileri de bu testler sayesinde tanımlanıp ölçümlenir.

Bahsi geçen işlemi yerine getirebilmek için in vivo hayvan toksisitesinden, bir de in vitro hayvan toksisitesinden yardım alınır.

Akut Sistemik Toksisite Testleri

Bu testler; kimyasalların, tıbbî ürünlerin değişik maruz kalma türlerine yönelik farklı maddelerin toksisite seviyelerini değerlendirir.

Bu testler koruyucu ambalajlar, uyarı etiketleri ya da ortam serbest bırakma kılavuzları kullanmaya gerek olup olmadığını anlamak için de gerçekleştirilir. Ayrıca koruyucu ekipman lâzım olup olmadığına bu testlerin sonucu doğrultusunda karar verilir.

Subkronik Sistemik Toksisite Testleri

Bu da 10993-1’de bulunan yönergeler doğrultusunda uygulanır. Subkronik ve subakut maruziyet süreleriyse farklılık gösterir.

Subakut sistemik toksisitede 24 saat-28 gün arası gerçekleşen çoklu veya sürekli maruziyetten sonraki olumsuz etkiler değerlendirilir.

Subkronik sistemik toksisiteye gelince: Bu test numunesi 90’a kadar tekrarlı veya sürekli olarak uygulanmasından sonra ortaya çıkan olumsuz etkileri değerlendirir. Bu yöntem hemodiyaliz kullanımlı kateterler için sıklıkla tercih edilir.