İrritasyon Testleri Nedir?

İrritasyon testleri, sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Belli kategorilerdeki ürünlere yönelik olarak gerçekleştirilen bu testler, bu ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığının anlaşılmasına yardım eder.

İrritasyon Nedir?

Kelime anlamı itibariyle irritasyon, ciltte tahriş olarak tanımlanır. Herhangi bir ürünün deri üzerinde oluşturduğu hasar, irritasyon kavramıyla ifade edilir. Tahriş derecesi cilt hassasiyetine göre farklılık gösterir.

İrritasyon Testi Nedir?

Bu, Biyouyumluluk uygulamalarından biridir. İnsanlara temas edecek kimyasal bir maddenin, medikal bir ekipman veya cihazın tahriş edici özelliği olup olmadığını anlamak için yapılır.

İrritasyon testleri çeşitli karışımların ve maddelerin düzenleyici sınıflandırmasında ve etiketlenmesinde oldukça faydalıdır. Bu testlerde cildin; ilaçlara veya cihazlara bir defalık ya da tekrarlanan maruz kalma tepkimeleri ölçülür.

Tahriş durumu ciltte şişkinlik, iltihaplanma, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Bazı durumlarda bu semptomlara ağrı ve yüksek ateş de eşlik eder.

İrritasyon Testi Neden Yapılır?

Ürünlerden kaynaklanabilecek cilt tahrişlerini engellemek amacıyla bu testlere başvurulur. Kimyasal malzemelerin cilt üzerinde nasıl bir etki göstereceği irritasyon testi yardımıyla öğrenilir.

İrritasyon Test Yöntemleri Nelerdir?

Birçok irritasyon testi yöntemi mevcut olmakla birlikte bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Değiştirilmiş Epiderm TM Deri İrritasyon Testi
  • EpiSkin TM
  • SkinEthic TM Yeniden Yapılandırılmış İnsan Epidermisi

İrritasyon testleri gerçekleştirilirken ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından geliştirilmiş olan ISO 10993-12 ve ISO 10993-10 standartlarına uygun hareket edilir. Bu standartlar, ülkemizde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından da yayınlanmıştır.

İrritasyon Testleri Hangi Ürünlerde Gerçekleştirilir?

  • Temizlik ürünleri
  • Kozmetik ürünler
  • Biyosidal ürünler bunlardan bazılarıdır.

Bu testler yetkilendirilmiş laboratuvarlarda uygulanır. Cilt tiplerine göre her irritasyon testi farklı sonuç verebilir. Meselâ kuru yapıya sahip ciltlerde tahriş ve hassasiyet daha fazla olabilir.

Cildin dayanıklılık kriterlerinde, yağ oranı ve nemlilik gibi kriterler dikkate alınır.

Özetle; irritasyon testi, kozmetik ürünlerin veya çeşitli araç-gereçlerin cilt üzerinde yol açabileceği irritasyonu tespit etmek, ürünün cilt ile uyumlu olup olmadığını anlamak için gerçekleştirilir. Laboratuvar ortamında yapılan bu test ürün veya ekipman nedeniyle oluşabilecek potansiyel cilt sorunlarının belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Cilt duyarlılığı ve tahriş eşiği hakkında değerli bilgiler verir.