İritasyon ve cilt sensitizazyonubiyouyumluluk testi nedir? İritasyon ve cilt bölgelerindeki sensitizasyon testleri hakkından merak edilen bilgillerin özet halini bu yazımızda bulabilirsiniz.

İritasyon ve cilt sensitizasyonu biyouyumluluk testi çeşitleri günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Genel olarak biyouyumluluk testlerinin canlı üzerinde oluşan tahriş çeşitleri ile ilgili konulara deneyler yapılıyor. Değerlendirme sonuçlarına göre de genel tedbir çeşitleri alınmaktadır. Firma olarak hem iritasyon hem de cilt sensitizasyonu testlerini sürekli sunmaktayız. Özelliklede detaylı çalışmaların sağlanması için firmamız; son teknoloji cihazlar ile hizmetini sunuyor.

Biyouyumluluk testi günümüzde sürekli olarak insanların genel sağlık durumları için uygulanmaktadır. Özelliklede son zamanlarda bu alandaki çalışmalar daha çok detaylı olarak sunulmaya başlandı. Bu yüzden de farklı bölgelerde aynı anda biyouyumluluk testleri uygulanmaktadır. Tahriş konusundaki test değerlendirmeleri iki şekilde başlık altında gerçekleşiyor. Bunlar; iritasyon ve cilt sensitizasyonudur.

İritasyon Biyouyumluluk Testleri

Bilim araştırması dünyasında iritasyon sensitizayonu testi üç yöntem ile gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki; İntrakütan Reaktivite yöntemidir. Bu yöntem ile derinin iç bölgelerindeki tahrişleri içindir. İkincisi yöntem; Mukozal tahriş yöntemidir. Oral olarak deneme sağlanabilen bölgelerdeki tahriş çeşitleri için kullanılan bir biyouyumluluk testi yöntemidir.

Günümüzde iritasyon sensitizasyonu testi olarak kullanılan üçüncü yöntem ise; oküler tahriştir. Oküler tahriş; göz bölgesinde yer alan tahrişler için gerekli çalışmaları ve değerlendirme sonuçlarını sunuyor. Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İritastyon biyouyumluluk testleri günümüz koşullarında genellikle tavşanlar üzerinde uygulanmaktadır. Bu konuda çok fazla tavşanı denek olarak kullanma gereksinimi hissedilmez. Birkaç tavşan ile doğru verilerin değerlendirilmesine kavuşulabilir.

Cilt Sensitizasyon Biyouyumluk Testleri

İnsan cildi hassas yapılıdır. Farklı durum ya da yabancı madde çeşitlerinden kolaylıkla etkilenmektedir. Bu yüzden de farklı cilt testi çeşitleri uygulanmaktadır. Günümüzde iki yöntem şeklinde cilt testleri uygulanıyor. Bunlar; kapalı yama ve Guinea Pig Maksimizasyon testleridir. Farklı alanlar için farklı yöntemler kullanılıyor. Fakat her ikisinde de kendi alanında doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Firmamız cilt testi hizmetini dikkatli ve özenli olarak sunmaktadır. Özelliklede bölgesel farklılıklara hareket ederek doğru verilere ulaşmaktayız.