Tıbbi amaçlı olarak kullanılacak olan cihazlarda yapılan biyouyumluluk testi cihazların amacına uygun kullanımını onaylamaktadır. 

Farklı amaçlara uygun şekilde hazırlanmış olan cihazlarda yapılacak olan biyouyumluluk testleri cihazların hasta vücuduna değmesi halinde hastalarda beklenmedik durumlara yol açıp açmayacağını anlamak için yapılan ölçümlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Günümüzde özellikle kullanılacak olan malzemeler için laboratuvar ortamında yapılacak olan testler oldukça önemlidir. 

Tıbbi alanda kullanılan cihazların hepsinde aynı şekilde gerekli incelemelerin yapılması önemlidir. Kullanılacak olan cihazların hasta vücuduna teması sırasında amacına uygun reaksiyon ve mekanizmanın işleyişine bakılırken aynı zamanda yan etkilerinin olmaması şeklinde tanımlanır. Kapsamlı olarak yapılacak olan kontroller cihazların güvenli olarak kullanımını sağlamaktadır. 

Biyouyumluluk Nedir?

Tıbbi alanda kullanılan biyomalzemeler için yapılacak olan testler kullanım için uygun olup olmadıklarının belirlenmesini sağlamaktadır. Hastalarda özellikle kullanılacak olan biyomalzemeler için biyouyumluluk oldukça önemlidir. Herhangi bir yan etki oluşturmadan istenilen işlevin yapılabilmesi için hazırlanmış olan malzemelerin buna uygun olmasını sağlamaktadır. 

Biyomalzemelerin vücutta oluşturmuş olduğu fiziksel, kimyasal, mekanik ve termal etkilerin kontrol edilmesi amacıyla yapılmakta olan testleri kapsamaktadır. Vücutta uygulanacak olan tedavi ya da operasyonlar sırasında doku ve organ işlevini bozmayacak ve aynı işlevi yerine getirecek şekilde hazırlanmış olan malzemeler için yapılmaktadır. Bu sayede biyomalzemelerin her açıdan vücut için uygun olduğu kanıtlanmaktadır. 

Biyouyumluluk Testlerinde Nelere Dikkat Edilir?

Uygun koşullarda yapılan testler sonucunda malzemelerin biyolojik açıdan uygun olduğu ve karsinojenik ya da toksik olmadığı belirlenir. Bunun yanı sıra kimyasal açıdan da stabil ve inert olması gerekir. Kullanılacak olan malzemelerin yeterli düzeyde mekanik kuvvete sahip olmasına dikkat edilmektedir. Hastanın yoğun yaşamı açısından da uyumlu olması önemlidir. Alerjik bir durumun oluşmaması için test yapılır.

Vücutta kullanılacak olan biyomalzemeler için yapılacak olan biyouyumluluk testleri nasıl yapılır? Özellikle merak edilen konulardan biridir. Laboratuvar ortamında uygun koşullarda yapılması gerekmektedir. Her açıdan kontrol edilmesi malzemenin kullanımına onay verilmesi için önemlidir. Malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik özelliklerinin net ve eksiksiz olarak bilinmesi amacıyla geniş kapsamlı testler yapılmaktadır.