Tıbbi alanda kullanılacak olan cihazların performansının amaçlanan şekilde gerçekleştirilebilmesi için biyouyumluluk açısından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Laboratuvar ortamında yapılacak olan biyouyumluluk testleri nelerdir? Diye düşünenler için malzemeye göre farklı testlerin uygulanması söz konusu olmaktadır. Fiziksel, mekanik, kimyasal ya da biyolojik açıdan yapılacak olan kontroller sayesinde biyomalzemelerin kullanıma uygun olup olmadığı belirlenmektedir. 

Sitotoksisite testi, akut sistemik toksisite testi, pirojenite testi, irritasyon testi, implantasyon testi, abnormal toksisite testi, sensitizasyon testi, subkronik sistemik toksisite testi malzemeler için uygulanacak olan testler arasında yer almaktadır. Tıbbi alanda kullanım için hazırlanacak olan her yeni malzeme için aynı şekilde uygun testlerin yapılması gerekmektedir. Bu sayede vücutta oluşturacağı etkiler saptanmaktadır. 

Biyouyumluluk Testleri Nasıl Yapılır?

Laboratuvar alanında uygun koşulların sağlanması ile gerçekleştirilecek olan biyouyumluluk testleri sonucuna göre hazırlanmış olan malzemelerin kullanımına onay verilmektedir. Tıbbi amaçla kullanılacak olan cihazların klinik alanında göstermiş olduğu performansın yanı sıra amaçlanan kullanıma uygun olup olmadığı bu testler sonucunda belirlenmektedir. 

Farklı amaçlar için hazırlanmış olan malzemelerin özellikle hasta vücuduna temas etmesi halinde beklenmedik durumların oluşmaması için kapsamlı şekilde kontrol sağlanmalıdır. Farklı açılardan yapılacak olan kontroller durumunda hazırlanan malzemelerin tıbbi alanda kullanımı sırasında herhangi bir sorun olup olmayacağı belirlenerek kullanımı sağlanır. Devamlı olarak gelişen tıp sektöründe klinik ortamında kullanılacak olan her malzemenin kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Biyouyumluluk Testleri Ne Kadar Sürer?

Farklı amaçlar için uygulanacak olan biyouyumluluk testleri farklı sürelerden sonuç alınmasını sağlar. Her malzemenin farklı açılardan kontrol edilmesi önemlidir. Kullanılacak olan malzemeler için özellikle hastada beklenmedik etkilere yol açmaması için biyolojik, kimyasal, mekanik ve termal açıdan yapılacak olan kontroller dahilinde net bilgilere ulaşılmaktadır.

Tıbbi amaçlı olarak kullanılacak olan malzemelerin biyouyumluluk açısından yapılacak testler sonucunda performansının ISO 10993 standartlarına uygun olması gerekmektedir. Yapılan testlerinin sonuçlarının incelenmesi sayesinde hazırlanan biyomalzemelerin kullanıma uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Bu sayede hastaların tedavileri sırasında kullanımı sağlanmaktadır. Tıbbi alanda devamlı olarak yapılan gelişmeler dahilinde birbirinden farklı malzemeler hazırlanarak gerekli testlerden geçirilmektedir.