Bu testler laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilir ve bu testlerin basamakları bulunduğu için aşama aşama yapılması gerekmektedir.

Biyouyumluluk testleri günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Bu testler ile cihazların insan için nasıl kullanılması gerektiği ortaya çıkar. Eğer zararlı fizyolojik durumlar meydana çıkar ise bu testlerde kendini belli eder. Bu testler laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Öncelikle bu süreç üç aşamadan oluşur. Öncelikle testler yapılır daha sonra se değerlendirilir en sonda raporlar tamamlanır ve süreç sonlanır. Kısa zaman içerisinde bu testler biyolojik cihazların vücuda uyumlu olup olmadığını anlar. Eğer herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkar ise bilgilendirir. Bu test mutlaka laboratuvar ortamında yapılır ve bu ortamın dışında herhangi bir yerde bu testler asla yapılamaz

BiyoUyumluluk Testleri Kaç Basamakta Yapılır?

Biyouyumluluk testleri sıklıkla yapılan bir işlemdir. Dünya genelinde kullanılan bu testler ile cihazların ne kadar etkili olduğu, zararının olup olmadığı kısa zaman içerisinde bulunur. Cihazların biyo uyumluluktan geçmesi gerekir ve bunu da üreticiler mutlaka ispatlamalıdır. Şimdi sizlere biyouyumluluk testleri kaç basamaktan yapılır konusundan bahsedeceğiz. İşte ayrıntılar

1-) Genotoksisite testi: Bu test, yeni cihazın hastanın cildine, vücuduna ne kadar uyumlu olduğuna bakar. Herhangi olumsuzluk bir etki olup olmadığını inceler. Bu test, ISO 10993-3 kapsamında yapılır

2-)Kan uyumluluğu: Bu test İSO 10993-4 kapsamında yapılır. Kanda bulunan trompusun oluşumuna bakılır. Hemoliz kontrol edilir. Biyolojik etkileri ince ayrıntısına kadar düzenli bir şekilde incelenir.

3-) Sitotoksisite Test; Bu test 10993-5 kapsamında yapılır. Hücrelerin işlevlerini kaybetmemesi ve yeteri olarak büyüyememesi durumlarında yapılan bir testtir. Bu testin sonucuna göre durum daha net ortaya çıkar.

4-) İmplantasyon Testi; Bu test ISO 10993,6 kapsamında yapılır. İmplasyon sonrası oluşabilecek bütün etkiler test edilir ve incelenir ve ardından değerlendirilir

5-) İritasyon Testi; Bu test türü insan vücudunda herhangi bir iritasyon gelişip gelişmediğini kontrol eder. Bu test ISO 10993-10 kapsamında yapılmaktadır.

6-)Sistematik toksisite testi; İnsan vücudunda sistematik bir dengesizlik oluşup oluşmadığını kontrol eder. Bu test; ISO 10993-11 kapsamında yapılmaktadır