Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelere paralel olarak üretilen tıbbi cihazlarda en çok dikkat edilecek husus biyouyumluluğunun tam olması olarak görülüyor.

Uygunluğun belirlenmesi amacıyla yapılan testler içerisinde en önemli ve belirleyici olan biyouyumluluk testleri olarak kabul görüyor. Çünkü bu testler hastaların sağlıkları ve yapılan tedavinin kalitesi ile yakından ilgilidir. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de tıbbi cihaz biyouyumluluk testleri sıfır hata ile yapılıyor. Uyumluluğu kanıtlanmamış ve yapılan testlerde başarı sağlamamış hiçbir cihazın sağlık sektörünün herhangi bir aşamasında hastalar için kullanımına izin verilmiyor. Biyouyumluluk, bir biyomalzemeninhasta vücuduna fiziksel, kimyasal, biyolojik uyumu olarak ifade ediliyor. Biyouyumluluk,  kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin vücuda uygun olmak özelliği olarak ön plana çıkıyor.

Biyouyumlu Malzemeler

Biyomalzemeler, insan vücudundaki canlı dokuların görevlerinitam anlamıyla uygulamasıya da destek sağlaması amacıylakullanıma sunulan doğal ya da yapay malzemeler olarak kabul görüyor. Üretim amacına uygun şekilde yeni malzemelerin daha iyi seviyelere getirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.Hali hazırda canlı olan bir sistemeentegre edilerek organ ve dokuların görevlerinibelirli bir seviyesiniya da hepsini üstlenmek üzere üretimi gerçekleştirilmişbiyomalzemelerin; biyolojik açıdan uyumlu olması, toksik ve karsinojeniközellik göstermemesi, kimyasal açıdan uygun seviyelerde yer alması, yeterli mekanik kuvvete bünyesinde bulundurması, yoğun bir yaşama tam uyum sağlayabilmesi, uygun ağırlık ve yoğunlukta olması gerekiyor.Ancak bu şekilde kullanım açısından gerekli tüm şartları taşıyarak en yüksek verim ve fayda sağlanmış olabiliyor.Bu doğrultuda geliştirilen tıbbi cihazların insanlar üzerindeki dokulara yönelik biyouyumluluk sağlayabilmeleri ancak yapılan testler sonucunda anlaşılabiliyor. Belirli standartların altında kalan cihaz ve malzemelerin kullanımı ise engelleniyor.

En Çok İhtiyaç Duyulan Biyouyumluluk Testleri

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan ve en çok yaptırılan biyouyumluluk testleri arasında;

1.      Sitotoksisite Testi
2.      İrritasyon Testi
3.      Akut Sistemik Toksisite Testi
4.      Subkronik Sistemik Toksisite Testi
5.      İmplantasyon Testi
6.      Sensitizasyon Testi
7.      Pirojenite Testi
8.      AbnormalToksisite Testleri en çok ihtiyaç duyulan ve uygulanan testler olarak ön plana çıkıyor.