Her geçen gün gelişmeye devam eden tıbbi çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan biyomalzemeler hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan doğal ya da yapay malzemeleri ifade etmektedir.

Standartlara göre belirlenmiş olan kriterler üzerinden yapılacak incelemeler dahilinde biyouyumluluk testleri kullanılacak olan malzemelerin insan vücudu açısından uygun olup olmadığının belirlenmesini sağlamaktadır. 

Vücutta oluşan farklı rahatsızlıklara karşı dokuların ve organların işlevini tümden üstlenecek ya da kısmen karşılayacak olan biyomalzemeler üzerinde gerçekleştirilecek testleri kapsamaktadır. Fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik açıdan yapılacak olan incelemeler dahilinde hazırlanmış olan malzemelerin vücuttaki etkileri araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra kullanım amacına uygun olup olmadığı belirlenmektedir. İSO 10993 standartlarına uygun olan malzemelerin herhangi bir yan etki oluşturmaması durumunda kullanımı sağlanmaktadır.

Biyouyumluluk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilecek olan biyouyumluluk değerlendirilmesi kullanılacak olan biyomalzemelerin özellikle insan vücudundaki canlı dokuların işlevini yerine getirip getirmeyeceğinin belirlenmesini sağlamaktadır. Tıbbi alanda kullanılacak olan malzemelerin vücuda uygun olup olmadığının belirlenmesi veya aynı zamanda herhangi bir yan etki oluşturup oluşturmadığının saptanabilmesi için laboratuvar ortamında inceleme yapılmaktadır.

Tıbbi amaçlı olarak kullanılacak olan malzemelere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ancak hazırlanan bu malzemeler için yoğun bir çaba gösterilmektedir. Malzemelerin kullanım amacına uygun olup olmadığının belirlenmesi için alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirme testlerinin sonuçlarına bakılmaktadır. Olumlu sonuçlar alınması durumunda malzemeler tıbbi amaçlı kullanıma sunulmaktadır.

Tıbbi Cihazlarda Biyouyumluluk Testleri

Fiziksel, kimyasal, mekanik ya da biyolojik açıdan hazırlanan malzemelerin kullanıma uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için tıbbi cihazlarda biyouyumluluk testleri yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek olan testler aşamalı şekilde gerçekleştirilmektedir. Farklı sürelerde tamamlanacak olan testlerin sonuçlarının incelenmesi dahilinde herhangi bir problem oluşup oluşmadığı belirlenmektedir.

Tıbbi cihazların özellikle insanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadan dokuların işleyişinde kısmen ya da tamamen karşılayacak şekilde kullanılabilmesi için biyouyumluluk sağlaması gerekmektedir. Bunun içinde gelişen tıp sektöründe çok sayıda farklı test uygulanmaktadır. Değerlendirme aşamasının önemli faktör olan uyumluluk testleri laboratuvar ortamında yapılarak alınan sonuçlar üzerinden hareket edilmektedir.