Güven Seviyesi Yüksek Biyouyumluluk Testleri

Yazar: admin

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tıbbi anlamda kullanılacak cihazların sağladığı etki ve insan sağlığı ile uyumlu olması için profesyonel biyouyumluluk testlerine ihtiyaç duyuluyor. Biyouyumluluk testleri hastaların sağlığı açısından oldukça önemli ve değerlidir. Bu sebeple dünya genelinde ve ülkemizde uygulanan biyouyumluluk testleri en yüksek güven düzeyinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu testlerde ana hedef en faydalı ve…

Biyouyumluluk Testlerinde Nelere Dikkat Edilir?

Yazar: admin

Biyomalzemelerin hasta tedavileri sırasında kullanıma uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için biyouyumluluk önemli kriterleri oluşturmaktadır.  İSO 10993 standartlarına uygun şekilde hazırlanmış olan malzemelerin kullanımı için biyouyumluluk testlerinde dikkat edilmesi gerekenler oldukça fazladır. Yapılacak olan testler için dünya genelinde kabul gören ISO 10993 standardı baz alınmaktadır. Belli başlı ülkelerde farklılık görülebilecek gibi genel kabul görmüş olması özellikle…

Teknoloji OdaklıBiyouyumluluk Testleri

Yazar: admin

Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelere paralel olarak üretilen tıbbi cihazlarda en çok dikkat edilecek husus biyouyumluluğunun tam olması olarak görülüyor. Uygunluğun belirlenmesi amacıyla yapılan testler içerisinde en önemli ve belirleyici olan biyouyumluluk testleri olarak kabul görüyor. Çünkü bu testler hastaların sağlıkları ve yapılan tedavinin kalitesi ile yakından ilgilidir. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de tıbbi cihaz…

Profesyonel Biyouyumluluk Testleri

Yazar: admin

Sağlık sektöründe teknolojinin oldukça ileri seviyeye ulaştığı günümüzde kullanılan tıbbı cihazların sağladığı etki ve faydanın ölçülmesinde biyouyumluluk testleri büyük önem taşıyor. Herhangi bir sağlık alanında kullanılan tıbbi bir cihazın klinik yeterliliği ve kalitesi, belirlenen kullanım amacının taşıyabilmesinin yanında; hasta vücuduyla kullanıma girdiğizaman dilimidoğrultusunda, hastada olabilecek en az seviyede beklenmedik etkiye sebep olması ve biyolojik olarak…

Biyouyumluluk Testi Hakkında

Yazar: admin

Biyouyumluluk sistemi bir materyalin vücut üzerinde uygulandığı bölgede sorunsuz bir şekilde çalışabilmesidir. Biyouyumluluk oranı yüksek olan ürünler ise seramikler, doğal maddeler ve kompozit ürünlerdir. Hastalara doğrudan temas etme olanağı bulunan tıbbi cihazlar için biyouyumluluk testi istenir. Biyouyumluluk testleri, kullanılacak tıbbi cihazların herhangi bir olumsuz etkisinin olup olmadığınız açıklar. Bu test sayesinde cihazın neden olduğu biyolojik…

Prosedürlere Tam UygunBiyouyumluluk Testleri

Yazar: admin

Sağlık sektöründe ki gelişmeye paralel olarak hasta sağlığı için kullanılan cihaz ve malzemelerinkalite ve insan vücudu ile tam uyumlu olması içinbiyouyumluluk testleri yapılıyor. Biyouyumluluk testleri sağlık sisteminin kalitesi ve hasta sağlığının en üst seviyede korunması anlamında en gerekli testlerin başında geliyor. Dünyada güvenilir ve sağlıkta üst seviyelere gelmiş ülkelerde ve ülkemizde uygulanan biyouyumluluk testleri son…

Biyouyumluluk Testleri Ne İçin Yapılır?

Yazar: admin

Günümüzde tıbbi alanda kullanım amacıyla hazırlanan cihazlarda biyouyumluluk testi yapılması cihazın sorunsuz şekilde kullanımı açısından gerekmektedir.  Ayrıntılı olarak yapılacak olan biyouyumluluk testleri tıbbi cihazların özellikle klinik ortamında istenilen performans ile kullanımını kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Amacına uygun kullanımını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Cihazların hasta vücudu ile temas etmesi halinde yaşanabilecek sorunların olup olmadığını kontrol etmek için…

Biyouyumluluk Testi Nedir?

Yazar: admin

Biyouyumluluk, implantlar ve biyo malzemeler için kullanılan bir kelimedir. Biyouyumluluk, testleri bu malzemelerin performansını yükseltmek için önemli bir konudur. Biyouyumluluk testinde her malzeme özenle incelemeye alınır. Biyouyumluluk testi kapsamında tıbbi cihazın, temas ettiği doku veya vücutsıvısına olan etkileri değerlendirilir. Biyomalzemeler, insan vücudunda bulunan canlı dokuların işlevlerini yerine getirmeleriniya dadesteklemelerini sağlayan ürünlerdir. Yapay malzemelerin doğru şekilde…

Biyomalzemeler Nelerdir ve Biyouyumluluk Nedir?

Yazar: admin

Her geçen gün gelişmeye devam eden tıbbi çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan biyomalzemeler hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan doğal ya da yapay malzemeleri ifade etmektedir. Standartlara göre belirlenmiş olan kriterler üzerinden yapılacak incelemeler dahilinde biyouyumluluk testleri kullanılacak olan malzemelerin insan vücudu açısından uygun olup olmadığının belirlenmesini sağlamaktadır.  Vücutta oluşan farklı rahatsızlıklara karşı dokuların ve organların işlevini tümden…

Tıbbı Cihaz Biyouyumluluk Testleri

Yazar: admin

Teknolojinin tın alanında etkisinin en üst seviyeye taşıması ile birlikteüretilen çeşitli tıbbı cihazların faydanın ve sağlık açısından uygunluğunun ölçümü biyouyumluluk testleri ile sağlanıyor. Sağlık sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen bir tıbbi bir cihazın tıbbı anlamda yeterlilik düzeyi ve faydası en çok dikkat edilen faktörlerin başında geliyor. Bunun yanında üretimi gerçekleştirilen tıbbı cihazın kullanımı esnasındahasta vücudu ve…